Yeşaya kehanetleri nelerdir? Netanyahu’nun bahsettiği Yeşaya kehaneti nedir?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik kara harekatına hazırlandığını belirtti. İfadelerinde “Yeşaya kehanetini göreceğiz” dedi. Peki, Yeşaya kehanetleri nelerdir? Netanyahu’nun bahsettiği Yeşaya kehaneti nedir?

YEŞAYA (İŞAYA) KEHANETLERİ NEDİR?

Yeşaya veya İşaya, Eski Ahit’in önemli bir peygamberlerinden biridir ve İsa’dan önceki dönemde yaşamış ve peygamberlik yapmıştır. İşaya’nın kehanetleri Eski Ahit’in “Yeşaya Kitabı” olarak bilinen metinde yer alır. İşaya Kitabı, 66 bölümden oluşur ve İşaya’nın peygamberlik mesajlarını ve kehanetlerini içerir. İşaya’nın kehanetleri arasında ahlaki öğütler, kurtuluş vaatleri, Mesih’in gelişi, İsrail ve diğer milletlerin geleceği hakkında sözler bulunur.

İşaya’nın en bilinen kehanetlerinden biri, Mesih’in gelişini önceden bildiren ve İncil’de de sıkça alıntılanan İşaya 7:14’te yer alır: “İşte Rab kendisi size bir işaret verecek: İşte bak, genç bir kız gebe kalıp bir oğul doğuracak ve ona İmmanuel adını koyacak.” Bu, Hristiyan inanışına göre İsa Mesih’in doğuşunu öngören bir kehanettir.

Ayrıca, İşaya’nın kitabında, adalet, merhamet, ahlaki yaşam ve Tanrı’ya olan bağlılık gibi pek çok konuya odaklanan kehanetler de bulunur. İşaya’nın kitabı, İsrail halkına ve diğer milletlere Tanrı’nın mesajını iletmek amacıyla yazılmış kutsal bir metin olarak kabul edilir. İşaya’nın kehanetleri, hem Yahudi hem de Hristiyan geleneğinde büyük öneme sahiptir.

Mesih’in Gelişi: İşaya, gelecekteki Mesih’in (İsa) gelişini ve O’nun insanlık için kurtuluş getireceğini kehanet eder. Bu kehanetler, İsa’nın doğumu, hizmeti ve çarmıha gerilişi gibi olayları öngörür.

İsrail’in Geleceği: İşaya, İsrail halkının tarih boyunca yaşayacağı zorluklardan ve sürgünden bahseder, ancak sonunda Tanrı’nın onları kurtaracağını ve topraklarına geri getireceğini kehanet eder.

Adalet ve Doğruluk: İşaya, adaletin ve doğruluğun önemini vurgular ve insanları Tanrı’nın yollarını izlemeye çağırır.

İnsanlık ve Yaratılış:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir