Dünyanın Dört Bir Yanında Zamana Meydan Okuyup Binlerce Yıllık İnsanlık Tarihini Gösteren Mağara Sanatları

Mağara resimleri, insanların tarih öncesi dönemde mağaralarda yaşadıkları zamana ve yaşamlarına dair en eski kanıtlardan biridir. Bu kanıtlar bize Eski Çağlar’a ait önemli bilgiler sunmaktadır. 

Gelin binlerce yıllık geçmişe sahip mağara resimlerini birlikte inceleyelim.?

1. Serra da Capivara Milli Parkı, Brezilya

Serra da Capivara milli parkında, Taş Çağı’ndan yaklaşık 50.000 yıl öncesine kadar uzanan dönemlere ait mağara resimleri bulunmaktadır. Bu resimler, o dönemlerde yaşamış insanların yaşam biçimleri, avcılık, savaş, ritüeller ve hayvancılık gibi konuları yansıtmaktadır. 

Bazı resimlerde, devasa boyutlarda hayvanlar tasvir edilmiştir. Bu resimler, o dönemde yaşamış hayvanların görünüşlerini ve özelliklerini detaylı bir şekilde yansıtmaktadır. Mağara resimlerinin yapıldığı dönemde kullanılan pigmentler, yerel bitkilerden elde edilen doğal boyalar ve minerallerdir. Resimlerde genellikle kırmızı, turuncu, sarı ve siyah tonları kullanılmıştır.

2. Las Gaal, Somali

Mağara resimleri, yaklaşık 5.000 ila 10.000 yıl öncesine tarihlenmektedir. Bu resimler, o dönemde yaşamış insanların yaşam tarzları, avcılık, toplayıcılık, hayvancılık ve ritüeller gibi konuları yansıtmaktadır. Resimlerin büyük bir kısmı insan figürleri üzerine odaklanmıştır.

3. Coliboaia Mağarası, Romanya

Mağarada yapılan araştırmalar sonucu, mağarada yaklaşık 36.000 yıl önce yaşamış olan Cro-Magnon insanları tarafından yapılmış resimler bulunmuştur. Mağaranın içinde yer alan resimler, hayvan figürleri, insanlar ve soyut semboller gibi çeşitli konuları içermektedir. Resimler genellikle siyah ve kırmızı renkler kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca resimlerin büyük bir kısmı, mağaranın derinliklerinde yer alan ve gün ışığı almayan kısımlarında bulunmaktadır. 

Bu mağaradaki resimler, o dönemdeki insanların hayvanları nasıl avladığını, nasıl beslendiklerini ve nasıl yaşadıklarını anlamamız açısından önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Ayrıca, resimlerin sanatsal açıdan da oldukça başarılı olduğu ve o dönemdeki insanların sanatsal yeteneklerinin yüksek olduğunu göstermektedir.

4. Acacus Dağları, Sahra Çölü

Acacus Dağları’ndaki mağara resimleri, yaklaşık 12.000 yıldan daha eski dönemlere ait olup, avcılık, savaş, dans, müzik, hayvancılık ve tarım gibi konuları yansıtmaktadır. Resimler, yüksek dağlardan çöl ovasına kadar geniş bir alanda bulunmaktadır. 

Mağara resimlerinde, hayvanlar, insanlar, bitkiler ve soyut semboller gibi çeşitli konular işlenmiştir. Bazı resimlerde, devasa boyutlarda hayvanlar tasvir edilmiştir. Bu resimler, o dönemde yaşamış hayvanların görünüşlerini ve özelliklerini detaylı bir şekilde yansıtmaktadır.

5. Diepkloof Kaya Sığınağı, Güney Afrika

Mağaranın yaklaşık 60.000 ila 80.000 yıl önce Khoisan toplulukları tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. Mağarada bulunan resimler ve kabartmalar, insanların 70.000 yıl önce soyut düşünebilme yeteneklerine sahip olduklarını ve sanat yapabildiklerini göstermektedir. 

Mağarada bulunan kabartmalar arasında insan, hayvan ve bitki figürleri bulunurken, resimlerde ise hayvan figürleri, el baskıları ve geometrik şekiller yer almaktadır.

6. Chauvet Mağarası, Fransa

Chauvet Mağarası, yaklaşık 36.000 yıl önce yapılmış binlerce mağara resmi ile ünlüdür. Mağara resimleri; hayvanlar, insanlar, soyut semboller ve karmaşık sahneler gibi çeşitli konuları içermektedir. 

Resimler, o dönemde yaşayan hayvanların ayrıntılı tasvirlerini içermekte ve bu hayvanlar arasında mamutlar, boz ayılar, gergedanlar ve yabani atlar yer almaktadır. İnsan figürleri de resimlerde sıkça görülmektedir ve çoğu avcılık sahneleri veya ritüellerle ilişkilendirilmiştir. Chauvet Mağarası’ndaki mağara resimleri, insanlık tarihinin en eski sanat eserlerinden biri olarak kabul edilir.

7. Lascaux Mağarası, Fransa

Lasccaux Mağarası, 1940 yılında keşfedilmiştir ve Paleolitik döneme ait resimlerle doludur. Mağara, yaklaşık 250 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olup, yaklaşık 2000 resim içermektedir. 

Resimler, av sahneleri, hayvanlar ve semboller gibi çeşitli konuları içermektedir. Mağaranın en ünlü resimleri arasında Boğa Salonu’ndaki büyük boğa resmi ve Deve Salonu’ndaki hayvan resimleri yer almaktadır. Mağara resimleri, o dönemdeki toplumların yaşam biçimleri, kültürleri ve dünya görüşleri hakkında önemli bilgiler vermektedir.

8. Kakadu Kaya Çizimleri, Avustralya

Kakadu Kaya Çizimleri, Aborjinlerin bir dizi mağaraya ve kaya çıkıntısına yaptıkları resimlerdir. En az 40.000 yıllık bir geçmişi sahip olduğu düşünülür. 

Bu çizimler; avcılık, avlanma, toplayıcılık ve ritüeller gibi konuları içermektedir. Resimlerde av hayvanları, insanlar, balıklar, yılanlar, kuşlar ve semboller gibi çeşitli konular tasvir edilmiştir. Resimlerde kullanılan teknikler arasında çizgi, nokta, kalınlık ve tonlama gibi farklı yöntemler yer almaktadır. Bazı çizimler ise petroglif olarak bilinen taş oyma tekniği kullanılarak yapılmıştır.

9. Cueva de las Manos, Arjantin

Türkçesi ‘El Mağarası’ olarak da bilinen mağaranın en önemli özelliği, yaklaşık 13.000 ila 9.000 önce yapılmış olan mağara resimleridir. 

Mağara resimleri, Kızılderili kültürüne ait birçok sembolü içermektedir. Bu semboller arasında hayvanlar, el izleri, çizgiler ve geometrik desenler bulunmaktadır. El izleri, mağaranın en ünlü sembollerinden biridir. Eller, mağara duvarlarına dayanarak boyanmıştır ve çeşitli renklerle süslenmiştir.

10. Timpuseng Mağarası, Endonezya

Mağaranın içinde, yaklaşık 40.000 yıl önce insanlar tarafından yapılmış çok sayıda resim ve kabartma bulunmaktadır. 

Mağarada bulunan resimler, hayvan figürleri, insanlar ve soyut semboller gibi çeşitli konuları içermektedir. Resimlerin büyük bir kısmı, üç boyutlu kabartma şeklinde yapılmıştır. Bu kabartmaların bir kısmı boyanmıştır ve o dönemde kullanılan renklerde yapılmıştır.

11. Bhimbetka Mağaraları, Hindistan

Bhimbetka’da, Taş Çağı’ndan yaklaşık 30.000 yıl öncesine kadar uzanan dönemlere ait mağara resimleri bulunmaktadır. Resimler; avcılık, savaş, dans, müzik ve hayvancılık gibi günlük yaşamın farklı yönlerini yansıtmaktadır. Ayrıca mitolojik ve dini konulara da yer verilmiştir. 

Mağara resimlerinde kullanılan renkler, bitki özleri ve minerallerden elde edilen doğal pigmentlerdir. Resimlerde genellikle siyah, beyaz, kırmızı, sarı ve turuncu tonları kullanılmaktadır. Bhimbetka Mağaraları’ndaki resimlerin bazıları, yalnızca birkaç santimetre boyundayken diğerleri 10 metre kadar uzunlukta olabilir. Mağara resimlerinin çoğu, duvarlarda ve tavanlarda bulunmaktadır.

12. Blombos Mağarası, Güney Afrika

Mağara, yaklaşık 70.000 yıl öncesine tarihlenen taş aletler, kabuklar, kemikler ve diğer arkeolojik kalıntıların yanı sıra, dünyanın en eski sanat örneklerinden bazılarını içeren önemli bir arkeolojik yerdir. 

Mağaranın en ünlü bulgularından biri, taşlara çizilmiş kırmızı renkli bir çizgidir. Bu, insanlık tarihinde bilinen en eski sanat eserlerinden biridir ve Homo sapiens’in soyu üzerindeki etkisi hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Ayrıca, mağarada bulunan diğer sanat eserleri arasında, taşlara çizilmiş zigzag çizgileri, geometrik şekiller ve işaretler yer almaktadır.

13. Magura Mağarası, Bulgaristan

Mağara, yaklaşık 2,5 milyon yıl önce oluşmuştur. İçerisindeki galeriler, şaşırtıcı derecede büyük ve karmaşıktır. Mağaranın en önemli özelliği, Neolitik Dönem’de mağara duvarlarına yapılan resimlerdir. Resimlerde hayvanlar, insanlar, geometrik desenler ve semboller yer almaktadır. 

Mağaradaki en ünlü resim, ‘Reitarska’ adı verilen bir bizon resmidir. Bu resim, 4 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğinde olup mağaradaki en büyük resimlerden birisidir. Ayrıca mağaradaki diğer resimlerde de bizonlar, geyikler, atlar, kurtlar ve başka hayvanlar yer almaktadır.

14. Nawarla Gabarnmang, Avustralya

Nawarla Gabarnmang, dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir ve 50.000 yıl öncesine kadar insanların yaşadığına dair kanıtlar içermektedir.

Mağara, sıradan bir mağara gibi görünse de duvarlarındaki binlerce yıllık resimler ve işaretler, arkeologlar tarafından büyük bir öneme sahip olarak kabul edilir. Mağarada bulunan resimler, çizimler ve semboller o dönemdeki insanların düşünceleri, inançları ve yaşam tarzları hakkında önemli ipuçları vermektedir.

15. Altamira Mağarası, İspanya

Altamira Mağarası, 19. yüzyılın sonlarında keşfedilen ve yaklaşık 18.000 yıl önce yapıldığı düşünülen mağara resimleriyle ünlüdür. 

Mağara resimleri; hayvanlar, insanlar, soyut semboller ve karmaşık sahneler gibi çeşitli konuları içermektedir. Resimler, o dönemde yaşayan hayvanların ayrıntılı tasvirlerini içermekte ve bu hayvanlar arasında boz ayılar, bizonlar, geyikler ve atlar yer almaktadır. İnsan figürleri de resimlerde sıkça görülmektedir ve çoğu avcılık sahneleri veya ritüellerle ilişkilendirilmiştir. Altamira Mağarası’ndaki mağara resimleri, insanlık tarihinin en eski sanat eserlerinden biri olarak kabul edilir.

16. Sulawesi Adası, Endonezya

Sulawesi Adası’nda yer alan mağaralarda çok sayıda tarihi ve kültürel öneme sahip resimler bulunmaktadır. Bu mağaralardan en ünlüleri, Maros ve Pangkep bölgelerinde yer almaktadır. 

Maros bölgesinde yer alan Leang-Leang Mağarası, yaklaşık 40.000 yıl öncesine tarihlenen dünyanın en eski mağara resimlerinin bulunduğu yerlerden biridir. Mağara resimleri, avcılık sahneleri, hayvan figürleri, insan figürleri ve semboller gibi çeşitli konuları içermektedir. 

Pangkep bölgesindeki Takkeceng Mağarası ise bu adadaki önemli mağara resimleri arasındadır. Mağara, avcılık sahneleri, hayvan figürleri ve semboller gibi çeşitli konuları içeren yaklaşık 5.000 yıllık resimlerle doludur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir